div-Wua-eUb-dka-jtuld
  

dI-eK-rals-dI

wNaLfn eYxoaDk ViankeYd, jjShxLfn jjesHE eKrcia

-

ÜÝÜ

“VY¾v!” eNs-dK-vYs-cks-tos-quJa.

“Ll... jFoJk-Wu-xk-Hfh-rtkn-jjDh!” eNs-Dhkc-Dls-lY-Dka-lld-xk qhlx-Dis-jVpf-Skdchks-Fhls-jvPgs-ePgs-Dpg-BUb-Ga-dK-vYs-Dpg-cks-Hch-Smg-rahk-wls-tkc.

“jFoJk-Hfh-rtkn-eX-apJ-SK-rtlf-rck?” Dhkc-Dls-Ckx-wyJa.

“jjxba-jjthc, vks-xuJ-whln-Hfh-rtkn-dcbk-apJ-EO,” Dhkc-fI-Slv, “xuJ-luga-jjSb-jfPd-whln-EP-jxul-jlok-Ris-Dpg-Grnb-dcbk-apJ-BUb-jjWx-cif-vhka-jRok-lpd,” “jFoJk-vmg-jxul-aI-whln-rck?”

“jxul-jjDh! Grh-whln-rpJc-dK-vYs-Grh-jfp,” Dhkc-Dls-jcoJk-wyJa-fhcn-Wckx-fp-GF.

Sla-jEoJk-xuJ-Smg-xk Dhkc-Dls-dmg-Suga-ala-jjSb-jEoJk-xk-rk-Dhkc-fI-Skx-Dpg-Hfh-aif-dia-Hch.

“lhkn-fI, lhkn-fI, nis-vmg-Suga-jDugl-rck?” Dhkc-Dls-Bua-BUb-rahk-jRula-wls-Dhkc-fI-Rhls-Geb.

“Suga-jjthc! Chk-vyf-raygs-jfp,” Dhkc-fI-Rhls-Slv-xk qhlx-Dis-nbks-lld-VK-SU-jRula, “jFoJk-Wu-xk-jjSb-jEoJk-jjDh!”

“-Bhka-jFoJk-HV-VK-whln-Ll¾,” Dhkc-Dls-Slv.

Dis-els-qk-dia-rhks-jWugls jjthc-dmg-nbks-xYbs-rahk-HV-rk-cif dbla-Woa-luga-FK-Suga-ala.

“Vif-LD, Ris-Grnb-Wu-jFoJk-jcoJk-jjDh-jakK!” Dhkc-Dls-EPgx-Geb-rU-Dhkc-fI.

“Sil-v-jjSiv, Silv-jjSiv...” eNs-Hz-Hrxh-Ris-jQPJs-fis-wyJa. jQPJs-vks-LS-dmg-Skn, vks-LS-dmg-jxok-Wcia, vks-LS-dmg-eK-rtov Sod-tos-quJa-fPa-nbknA-Vka-rbk-Zoa.

vmg-foa-qcd-jwok-dmg-Fif-dka-Ris-jQPJs-aiJa-eI-jtif jjthc-qk-dia-jdiv-Geb-dK-vYs-Foa-jSix.

“lhkn-fI, lhkn-fI, jjrsa-jvPgs-qYha-jjx¾; xp-Ris-vid-Grnb-lpd-Ris-raygs,” Dhkc-Dls-jcoJk-qhlx-Dis-EpJ-xu-wyJa-HV-Vkn-Hxh-Grh-Dhkc-fI-jvPgs.

“xuJ-apJ-qm-dbla xia-jjFhs-jjthc, xuJ-luga-jEoJk-Wbln-xk-jlok-lpd!” Dhkc-fI-jcoJk.

jjthc-Dis-els-dmg-rkx-dK-vYs-Dpg-jSix-HV-fhcn-Ris-jQPJs-Grnb-nbks-Qbka-dks-cif-HV.

“BYf-dbla! lld-Soa-Dis-els!” eNs-jcoJk-fis-wyJa-xk-Fkd-ek-tk, “lld-Soa--Dis-els-dI-tis-rkx-rnis-xk-am?”

qcd-jwok-rtNc-HV-rtNc-xk jjSb-vmg-VK-dof-jria-GQ jria-jjSb-ek-DY-EK-tk-Soa-raygs-dI-tis-aigs-eK-xk-DP-BUb-Ga-ek-tk-Smg-rahk-wls-qcd-jwok.

“qcd-whk-ahln-dI-tis-rkx-Ris-jQPJs-Grnb!” Dhkc-Dls-zhkc-Slv-wyJa, “qcd-whk-ahln-HV-jlok-BUb-whks-cif-rcbks-dpJ-apJ-jf!”

“dK-tY-ak-jwoJk-xk-apJ-dbla-Dbka-Dis-els!”

qcd-jwok-rtNc-jvPgs-rahk-dia-BUb-vyf-raygs jjthc-rtNc-div-HV-jvPgs-Ris-jQPJs-Dpg-BUb-Ga-dK-vYs-fhcn-Wckx-eos-He.

“lhkn-fI, jRok-jwoJk-HV-rk-jqPga-vyf-raygs-jDkK.”

qcd-jwok-cks-dK-vYs-tos jjthc-nbks-jwoJk-HV-rk-ek-DY-Dpg--ek-tk.

“lld-Soa-RUh-vm, lld-Soa-Dis-els-dI-tis-DI-tkn-Ep-cPf-wls-Woa-luga-Grh-jCPs-jjdb-Wckx-Skn-BUb?”

Dhkc-Dls vmg-RUh-jtugls-rnis tkc-xp-jjSb-rtNc-jvPgs-rahk-ek-DY jjtK Dhkc-fI.

“qcd-whk-ahln-vmg-Hfh-jRif-rnis-QPf-abk!” Dhkc-Dls-jcoJk-Ga-Dbk-sos-A-BUb.

“ebls-jwoJk-HV-jvPgs-Ga-Ris-jQPJs-fU lld-Soa-Dis-els-jria-rnis?” ek-DY-vld.

Dhkc-Dls zhkc-nbks-div-HV-ebls-jvPgs dmg-jria-jQPJs-rtkn-Rhln-LS-dI-tis-fpJa-Skn-tos-EhkA, vks-LS-qK-nk-nkxvPa-rap, vks-LS-jtul-HV-+xk-fhcn-Wckx-jFiv-Vcf jqkK-Vpd, Spa, xu Cud-Hz-Hrxh-rxof-Bbks-rahk-jc-DK-ak.

Dhkc-Dls RUh-eyd-jen-GF-Dpg-Soa-jls-Hfh-jRif-jjvv-aiJa, jjSb-tkc-dmg-VK-SP-jef-vmg-Hfh jqkK-xia-Hfh-jdpf-wyJa-jjthc. tkc-Vof-jdpv jjthc-WblnA-Wka-jwoJk-HV-rk-ek-DY nm-xu-aov-qhlx-Dis-jcoJk-cbk: “qcd-whk-ahln-wm-LDf qcd-whk-ahln-vmg-RUh-cbk-xia-EP-jVia-jjvv-apJ.”

Dhkc-fI-Bua-Eys-tys-BUb-Wkc-raygs jjthc-rtNc-HV-jvPgs-Ris-jQPJs.

“Dls, qcd-jRok-div-vhkajDkK! HV-abk-Ris-jQPJs-dI-tis-EP-jVugln-rxof-jjthc,” Dhkc-fI-Rhls-Eca-Dhkc-Dls-WblnA.

“lld-Soa-jlpn, jRok-jRif-dI-Gf-Hch dI-aiJa-nblx-Skx-xk-eK-rals-Hf½,” ek-DY-jcoJk-lpd, “jjSb-jca-dI-nblx-rxof-ePJa-HV-fhcn-dka-vmg-Fbls-jca-dia. Chk-lld-Soa-rkd-rtos-QPf-HV-jjthc-VbNa vmg-jRif-lpd, jca-dI-aiJa-dmg-FK-Fov-tos-Ga-Dpg-eYf.”

Dhkc-fI-zhkc-nbks-jwoJk-HV-fys-jlok-jjwa-wls-Dhkc-Dls-lld-Fkd-ek-tk. xu-jvuJls-raygs--rpJc-dK-vYs-nbks “LSbs-jtbs LSbs-jtbs” lld-Fkd-cif-HV.

“jFoJk-HV-jEugl-tkc-jRif-rnis,” Dhkc-fI-jcoJk, “tkc-wpJ-Lxh-HV-EugA!”

“jqPga-jcoJk-jjDh-Hf½!” Dhkc-Dls-jcoJk, “whln-jria-jQPJs-rtkn-LS-dI-tis-Skn-BUb-Ga-Ris-wls-xia-Bbks-Dm-tK-xka-jjDhA!”

Wkc-raygs-qcd-jwok-dmg-Rlf-jRula. Dhkc-fI-jjvbs-Ris-jQPJs-Grh-Dhkc-Dls-jWPgs-raygs jjSb-Dhkc-Dls-vmg-jlok.

“vmg, wlv-GF. whln-vmg-dPa-jjthc!” Dhkc-Dls-jcoJk.

“vmg-jjxba-nis-jEugl-ek-DY-jCoJk-QUh-aiJa-jcoJk-BUb-rck!” Dhkc-fI-jcoJk-wyJa, “jjSb-dbla-jFoJk-Wu-cbk-xid-dPa-Ris-jQPJs-vmg-jjxba-rck!”

“xuJ-luga qcd-jRok-HV-Fif-dka-Ris-Dpg-jFoJk-jria-aiJa-jakK?” Dhkc-fI-Eca.

“vmg, whln-vmg-HV-jjthc,” Dhkc-Dls-VK-SP-jef.

“jDugl-apJ qcd-jRok-vmg-Qbka-xk-Dks-cif-Grh-ek-DY-jria-lpd,” Dhkc-fI-jcoJk-Eca-lpd.

“jjac-Gf-whln-dmg-vmg-HV-jjthc,” Dhkc-Dls-VK-SP-jef-DYd-WI-Eid-Eca-wls-Dhkc-fI jjthc-dmg-nbks-rap-HV-jRula.

Sla-jfPd--xuJ-Smg-xk Dhkc-fI-dmg-VK-SP-vif-Skx-jWpn.

“LDh, Ris-Grnb-jjDhA-jakK!,” Dhkc-fI-jcoJk--Woa-fNc-fhcn-Wckx-fp-GF, “xuJ-apJ-dU-Shls-jlok-xia-HV-Woa-fNc-Grh-rxof!”

tkc-jlok-Dca-Hz jjtK xpf-xif-Geb-jjlc jjthc-dmg-Vpa-wyJa-HV-Skx-SoJa-Hxh-Gdh-div-Ris-jQPJs.

qm-Hfh-Ht-nK-jrxkK-jjthc tkc-dmgFUf-Dca-Hz jjthc-jlok-HV-toa-Geb-Ris-jQPJs.

“Skn, Skn, Skn-Grh-rxof!” Dhkc-fI-jcoJk.

Wkc-raygs-Dca-Hz-wls-tkc jtpgx-Rhcn-tos jqkK-FI-aca-wls-jQPJs-rtkn-dcbk-Vod-dK-SP.

“jl¾K! jlP&K! Ll¾n!” Dhkc-fI Rhls-wyJa-fhcn-Wckx-jFiv-Vcf. jQPJs -20 dcbk-LS rYhx-fNf-tkc, jqpgx-wyJa jqpgx-wyJa.

Dhkc-fI -CPJx-Dca-Hz-tos-quJa-fPa jlok-wk-Dis-els-dlf-SoJa-Hxh; jlok-xu-Dis-els-xYv-roc-Rhls-Hrh-wyJa-Bbks-jjRs.

Smg-xk Dca-Hz-Dpg-tkc-CPJx-tos-quJa-aiJa dmg-jtpgx-SPf-Hz-rtkn-wyJa jjtK Hrxh-tkx-wyJa-HV-Skx-SoJa-Hxh-Dpg-tkc-qcx-dlf-BUb. Dhkc-fI nPgs-Suga-Sod-GF jjtK Rhls-Hrh-wm-Wckx-Ebcn-jrtul-fhcn-Wckx-jFiv-Vcf jjtK Rhla-Vka-Sod-rxmJ-aK-tod.

LEd-fp-rtkn-Dpg-Dhkc-fI-Hfh-Riv-Wckx-Ebcn-jrtul-Fkd-ek-DY-los-aiJa jjtK vmg-foawbkc-wls-Dhkc-fI-dmg-dK-Fkn-HV-Dogc-vhka-Foa-Rlf-rU-Dhkc-Dls. jxugl-Dhkc-Dls-RUh-jjac-aiJa dmg-zhkc-jjtba-Sk-Spg-Sk-tka-xYbs-rahk-xk-vbla-Dpg-Soa-jWpn-xk.

Dhkc-Dls-Sod-GF “c¾kv” vkf-raygs jxugl-jria-Dhkc-fI-Wps-fI “VPf-VpJ” Vka-Cbka-Hz qcx-ala-Rhls-Hrh-BUb-jDPs-ek-tk Dbkx-dks-ZUs-Woa-Dpg-xk-jvPgs.

“Ll¾n, Ll¾n jFiv, jFiv-jf, Ebcn-whln-jjfb-Dhla, whln-jFiv-rtkn,” Dhkc-fI-jcoJk-fhcn-aO-eNs-lia-rahk-eos-eka jjtK jc-DK-ak.

Dhkc-Dls-Wyf-Hfh-jjFhs-jjthc-cbk ek-DY-jcoJk-jjSb-Wckx-FPs-Wu “Grh-jRif-jjSb-Wckx-fp jjtK tK-Wckx-Eogc-Dis-rtkn.”

jc-tk-Qbka-HV-rtkn-jfula Dhkc-fI-dmg-rkn-fp-jVia-Vod-dK-SP nhla-tkc-Hfh-Riv-dka-VPga-Voc-Fkd-Bk-quJa-jxuls-wls-ek-DY jjSb-QPc-rais-wls-tkc-nis-jVia-jjVhc-Hz-Hrxh-Bkn-BUb-Dogc-Wps; ala-DYd-Wua-dmg-rtiv-Grt-Zia-Rhkn-SK-rtlf. ek-DY-jtpn-vld-Grh-tkc-vcf-jVia-ek-xK-jaa jqugl-HEh-vkv-dI jjtK eK-eks-FPf-GF-Grh-eK-rsov tux-ePgs-Dpg-jdpf-wyJa jjtK tK-Wckx-Eogc-Dis-rtkn.

Dhkc-fI-Sif-ePa-GF-Riv-Vkd-div-ek-DY jjthc-dmg-wm-jwoJk-vcf-jVia-ek-xK-jaa-lk-He-BUb-Ga-cif-aiJa-jtpn. jjSb-jjVhc-Hz-Hrxh-FK-nis-BUb-aI-Wps-wls-ek-xK-jaa--fI-SK-rtlf-HV.

Dhkc-Dls-dmg-DNc-xk-cif-jVia-VK-FI jqugl-jRif-vYa-Grh-rtkn jjtK zis-WI-eigs-ela-wls-ek-DY.

“jca-dI-nblx-BYf-tos Lfn-dka-vmg-Fbls-jca-dia!” ek-DY-dbkc--jSula-qcd-jwok-Dis-els-jVia-VK-FI.

cif jVia-eK-Cka-Dpg-eid-ePf jjtK eK-rsov-jjrbs-raygs-eI-tiv-Ekc-qYf-xk-jjSb-vU-Rka-aK-dka. jRok-Wca-vU-Ek jjtK Rid-ek-xia-Hch-Grh-Wos-BUb-div-Ekf-tkc-SK-rtlf-HV.

Fov

div-Wua-eUb-dka-jtuld